menwerk2

Elke organisatie heeft een eigen cultuur en vraagt een daarop afgestemde aanpak.
Het vermogen van een organisatie zit in de manier waarop medewerkers kunnen samenwerken en aangestuurd worden. Mijn kracht is om deze twee bij elkaar te brengen.

Wanneer ik voor een interim opdracht word benaderd, ga ik als volgt te werk:

  • Een eerste kennismaking
  • Formuleren van de opdracht
  • Gevolgd door de offerte met daarin omschreven de vraagstelling, duur van de opdracht en de prijsopgave
  • Afspraken over tussentijdse evaluatie over de voortgang
  • Uiteindelijke afronding van de opdracht
  • Nabespreking of aan de verwachting is voldaan